Arbo adviesbureau

Future-Proof Safety & Health Consultancy

Gezonde bedrijven bieden perspectief voor de toekomst. Bij het gezond houden van uw bedrijf of organisatie komt veel kijken, waaronder het gezond houden van uw personeel. De Arbeidsomstandighedenwetgeving biedt hierbij de kaders, maar de precieze eisen en gedachte erachter kent niet iedereen.

Future-Proof Safety & Health Consultancy is een specialistisch onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen, gericht op het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Daarbij houden wij rekening met de operationele, economische en technische aspecten van uw bedrijf of branche. Wij hebben kwaliteit als fundament en werken graag met klanten die eveneens kwaliteit nastreven en op zoek zijn naar adviezen die bijdragen aan een optimalisatie van hun processen.

Onze specialismen liggen met name op het vlak van gevaarlijke stoffen. We geloven erin dat niemand ziek hoeft te worden door werk. Wij onderzoeken:

Welke gevaarlijke stoffen zijn het?

 • Asbestinventarisaties
 • Chroom-6 inventarisaties
 • Gevaarlijke stoffen overzicht
 • CMR stoffen
 • Brandbare of explosieve stoffen

Hoe groot zijn de risico’s?

 • Explosieveiligheidsdocument
 • Blootstellingsonderzoek met metingen
 • Blootstellingsschattingen
 • Beroepsziekten die zijn ontstaan

Hoe kunnen we gezondheidsschade voorkomen?

 • Adviezen over maatregelen
 • Training medewerkers
 • Toezicht, coaching
 • Verificatieonderzoeken

Bij Future-Proof zijn we graag uw kennispartner in veiligheid en gezondheid op de werkvloer. We zijn specialist in het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder chroom-6 en asbest. Bel gerust voor advies

Asbest

Wij zijn asbestdeskundigen. Allemaal.

Alle mogelijke vragen omtrent asbest komen bij ons terecht. Wij lossen de puzzel altijd op. Als het nodig is hebben we contact met relevante partijen om complexe situaties inzichtelijk te maken. Ook treden we op als contra-expertise bij ingewikkelde vraagstukken.

Gevaarlijke stoffen zó gebruiken dat ze voor mens en milieu ongevaarlijk zijn.

Dát is onze passie.

We doen veel onderzoek naar het werken met Chroom-6. Op deze manier is steeds duidelijker geworden hoe je veilig kunt werken met Chroom-6 houdende verflagen bijvoorbeeld. Daarover geven wij advies, gericht op de specifieke omstandigheden bij jouw werkplek of project.

Chroom-6

Onze diensten

Inventarisatie gevaarlijke stoffen

Voordat we weten hoe groot de risico's zijn, moeten we weten welke risico's er worden gelopen. We maken asbestinventarisatierapporten en chroom-6 inventarisaties en koppelen direct het advies van de arbeidshygiënist hieraan. Zo krijg je meer dan een getal.

Arbeidshygiëne

Alle risico’s die op termijn tot (gezondheids-)schade kunnen leiden, zijn het werkgebied van de arbeidshygiënist. Future-Proof is specialist op het gebied van arbeidshygiëne. Veel voorkomende onderwerpen zijn geluid, trillingen, biologische agentia en ventilatie en/of klimaat in gebouwen.

Blootstellingsbeoordelingen

Naar nagenoeg alle gevaarlijke stoffen doen we onderzoeken op werkplekken. We bepalen de mate van blootstelling en het daarmee samenhangende risico. We adviseren over de juiste beheersmaatregelen om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren.

Explosieveiligheid

Het beoordelen van de mate van explosiegevaar leggen we vast in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Of het nu gaat om gas- of stofexplosiegevaar, wij helpen je. Van zaagmachines tot procesinstallaties

Bent u op zoek naar specialistische kennis?

Wij zijn vakspecialisten, en worden blij van moeilijke vraagstukken.

De specialisten

Asbestspecialist arbo advies Noord-Brabant

René van den Buijs

ASBESTspecialist

Werkzaam bij Future-Proof als gecertificeerd arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Tevens gediplomeerd asbestdeskundige en ATEX deskundige. Ruim 25 jaar ervaring als adviseur en HSE manager.

Jaimy van Groesen

Allround adviseur HSEQ

Werkzaam bij Future-Proof als arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en asbestdeskundige. Gespecialiseerd in ISO, VCA en de veiligheidscultuurladder. 10 jaar ervaring met allround HSE vraagstukken.

Veiligheidskundige

Tom Wagemaker

Consultant Health & Safety

Werkzaam bij Future-Proof als consultant Health & Safety. Tom is arbeidshygiënist i.o. en gespecialiseerd in asbest. Zoekt zaken tot de bodem uit.

Vacature

Consultant Health & safety

Wil jij samen met dit hechte team helpen beroepsziekten te voorkomen? Bekijk de vacature