Arbo adviesbureau

Future-proof Safety & Health Consultancy

Gezonde bedrijven bieden perspectief voor de toekomst. Bij het gezond houden van uw bedrijf of organisatie komt veel kijken, waaronder het gezond houden van uw personeel. De Arbeidsomstandighedenwetgeving biedt hierbij de kaders, maar in de waan van alle dag is het niet evident dat iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wetgeving en zeker niet van alle relevante details. 

Future-Proof Safety & Health Consultancy is een specialistisch adviesbureau, gericht op het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Daarbij houden wij rekening met de operationele, economische en technische aspecten van uw bedrijf of branche. Wij hebben kwaliteit als fundament en werken graag met klanten die eveneens kwaliteit nastreven en op zoek zijn naar adviezen die bijdragen aan een optimalisatie van hun processen.

Onze specialiteiten liggen op het vlak van gevaarlijke stoffen en certificeringen. Maar ook andere arbeidshygiënische en veiligheidskundige onderwerpen beheersen wij goed om daarin te kunnen adviseren. 

In onderstaande blokken treft u actuele onderwerpen aan waar wij veel kennis over hebben.

Heeft u een concrete of actuele vraag over Arbeidsomstandigheden of certificering?

Asbest

Ons paradepaartje is advies op het gebied van asbest.

Alle mogelijke vragen omtrent asbest komen bij ons terecht. Wij lossen de puzzel altijd op. Als het nodig is hebben we contact met relevante partijen om complexe situaties inzichtelijk te maken. Ook treden we op als contra-expertise bij ingewikkelde vraagstukken.

Gevaarlijke stoffen zó gebruiken dat ze voor mens en milieu ongevaarlijk zijn.

Dát is onze passie.

We doen veel onderzoek naar het werken met Chroom-6. Op deze manier is steeds duidelijker geworden hoe je veilig kunt werken met Chroom-6 houdende verflagen bijvoorbeeld. Daarover geven wij advies, gericht op de specifieke omstandigheden bij jouw werkplek of project.

Chroom-6

Werkbak, HVK


Werkplan beoordelen voor de inzet van een werkbak?

Vanaf 1 juli 2020 kunt u niet zomaar een werkbak of werkplatform meer inzetten in combinatie met een toren- of telekraan. Hiervoor is een beoordeling van een gecertificeerd HVK (Hogere Veiligheidskundige) vereist. Wij zijn bij veel projecten betrokken om deze beoordeling te doen. Zo kunt u op een veilige manier toch gebruiken maken van een werkbak, als er geen andere arbeidsmiddelen en/of werkmethodes zijn om de plaatsen veilig te bereiken.

Onze diensten

Gevaarlijke stoffen

Naar nagenoeg alle gevaarlijke stoffen doen we onderzoeken op werkplekken. We bepalen de mate van blootstelling en het daarmee samenhangende risico. We adviseren over de juiste beheersmaatregelen om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren.

Arbeidshygiëne

Alle risico’s die op termijn tot (gezondheids-)schade kunnen leiden, zijn het werkgebied van de arbeidshygiënist. Future-Proof is specialist op het gebied van arbeidshygiëne. Veel voorkomende onderwerpen zijn geluid, trillingen, biologische agentia en ventilatie en/of klimaat in gebouwen.

RI&E

De RI&E is de basis voor het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Future-Proof brengt daarom alle arbeidsgerelateerde gevaren en bijbehorende risico's in beeld en beoordeelt deze ten opzichte van de eisen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) en eventueel aanvullende branche specifieke eisen of uw beleid.

Certificeringen

Certificeringen zorgen voor structuur. Wilt u gestructureerde en veiliger werken of vraagt uw klant wellicht om ISO of VCA certificering? Future-Proof heeft alle kennis in huis. om u te helpen om het juiste certificaat te behalen.
Certificeringen, zoals de veiligheidscultuurladder kunnen ook helpen bij het optimaliseren van uw aanbestedingstrajecten.

Bent u op zoek naar specialistische kennis?

Wij zijn vakspecialisten, en worden blij van moeilijke vraagstukken.

 

De specialisten

Asbestspecialist arbo advies Noord-Brabant

René van den Buijs

ASBESTspecialist

Werkzaam bij Future-Proof als gecertificeerd arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Tevens gediplomeerd asbestdeskundige en ATEX deskundige. Ruim 25 jaar ervaring als adviseur en HSE manager.

HVK Arbeidshygiënist Noord Brabant Jaimy van Groesen

Jaimy van Groesen

Allround adviseur HSEQ

Werkzaam bij Future-Proof als arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Gespecialiseerd in ISO- en VCA-certificeringen en de veiligheidscultuurladder. 10 jaar ervaring met allround HSE vraagstukken.