Arbo adviesbureau

Future-Proof Safety & Health Consultancy

Gezonde bedrijven bieden perspectief voor de toekomst. Bij het gezond houden van uw bedrijf of organisatie komt veel kijken, waaronder het gezond houden van uw personeel. De Arbeidsomstandighedenwetgeving biedt hierbij de kaders, maar in de waan van alle dag is het niet evident dat iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wetgeving en zeker niet van alle relevante details. 

Future-Proof Safety & Health Consultancy is een specialistisch adviesbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen, gericht op het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Daarbij houden wij rekening met de operationele, economische en technische aspecten van uw bedrijf of branche. Wij hebben kwaliteit als fundament en werken graag met klanten die eveneens kwaliteit nastreven en op zoek zijn naar adviezen die bijdragen aan een optimalisatie van hun processen.

Onze specialiteiten liggen met name op het vlak van gevaarlijke stoffen:

  • Asbest advies
  • Blootstellingsbeoordelingen gevaarlijke stoffen
  • Trainingen

In onderstaande blokken treft u actuele onderwerpen aan waar wij veel kennis over hebben.

Training Omgang met chroom(VI) binnen vastgoed

Wil jij meer weten over een veilige omgang met chroom(VI)? Wil je weten wat nodig is om veilig te werken, zonder de realiteit te verliezen? Wij geven informatie waarmee je verder kunt.

De training is met name geschikt voor:

  • Woningbouwcorporaties
  • Commercieel vastgoed eigenaren
  • Vastgoed onderhoudsbedrijven
  • Huurdersverenigingen
  • Verenigingen van eigenaren
Chroom6 vastgoed

Asbest

Wij zijn asbestdeskundigen. Allemaal.

Alle mogelijke vragen omtrent asbest komen bij ons terecht. Wij lossen de puzzel altijd op. Als het nodig is hebben we contact met relevante partijen om complexe situaties inzichtelijk te maken. Ook treden we op als contra-expertise bij ingewikkelde vraagstukken.

Gevaarlijke stoffen zó gebruiken dat ze voor mens en milieu ongevaarlijk zijn.

Dát is onze passie.

We doen veel onderzoek naar het werken met Chroom-6. Op deze manier is steeds duidelijker geworden hoe je veilig kunt werken met Chroom-6 houdende verflagen bijvoorbeeld. Daarover geven wij advies, gericht op de specifieke omstandigheden bij jouw werkplek of project.

Chroom-6

Onze diensten

Webshop meetapparatuur

Wij doen veel onderzoek naar geluid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Onze professionele meetapparatuur kunt u ook van ons gebruiken. We helpen u met het meetplan en u kunt zelf de metingen doen. Dat is kosteneffectief en toch weet u of er veilig en gezond gewerkt kan worden.

Blootstellingsbeoordelingen

Naar nagenoeg alle gevaarlijke stoffen doen we onderzoeken op werkplekken. We bepalen de mate van blootstelling en het daarmee samenhangende risico. We adviseren over de juiste beheersmaatregelen om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren.

Arbeidshygiëne

Alle risico’s die op termijn tot (gezondheids-)schade kunnen leiden, zijn het werkgebied van de arbeidshygiënist. Future-Proof is specialist op het gebied van arbeidshygiëne. Veel voorkomende onderwerpen zijn geluid, trillingen, biologische agentia en ventilatie en/of klimaat in gebouwen.

Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Waar gewerkt wordt, zijn er risico's. Wij beoordelen deze risico's en leggen dit vast. Daarbij zal er veel aandacht worden besteed aan maatregelen en adviezen, zodat men snel tot nodige verbeteringen kan overgaan. Een passende RI&E, met RI&E toetsing, wij staan voor u klaar.

Bent u op zoek naar specialistische kennis?

Wij zijn vakspecialisten, en worden blij van moeilijke vraagstukken.

De specialisten

Asbestspecialist arbo advies Noord-Brabant

René van den Buijs

ASBESTspecialist

Werkzaam bij Future-Proof als gecertificeerd arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Tevens gediplomeerd asbestdeskundige en ATEX deskundige. Ruim 25 jaar ervaring als adviseur en HSE manager.

Jaimy van Groesen

Allround adviseur HSEQ

Werkzaam bij Future-Proof als arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en asbestdeskundige. Gespecialiseerd in ISO, VCA en de veiligheidscultuurladder. 10 jaar ervaring met allround HSE vraagstukken.

Veiligheidskundige

Tom Wagemaker

Consultant Health & Safety

Werkzaam bij Future-Proof als consultant Health & Safety. Tom is arbeidshygiënist i.o. en gespecialiseerd in asbest. Zoekt zaken tot de bodem uit.

Vacature

Consultant Health & safety

Wil jij samen met dit hechte team helpen beroepsziekten te voorkomen? Bekijk de vacature