Arbo adviesbureau

Future-Proof Safety & Health Consultancy

Gezonde bedrijven bieden perspectief voor de toekomst. Bij het gezond houden van uw bedrijf of organisatie komt veel kijken, waaronder het gezond houden van uw personeel. De Arbeidsomstandighedenwetgeving biedt hierbij de kaders, maar in de waan van alle dag is het niet evident dat iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wetgeving en zeker niet van alle relevante details. 

Future-Proof Safety & Health Consultancy is een specialistisch adviesbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen, gericht op het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Daarbij houden wij rekening met de operationele, economische en technische aspecten van uw bedrijf of branche. Wij hebben kwaliteit als fundament en werken graag met klanten die eveneens kwaliteit nastreven en op zoek zijn naar adviezen die bijdragen aan een optimalisatie van hun processen.

Onze specialiteiten liggen met name op het vlak van gevaarlijke stoffen:

  • Asbest advies
  • Blootstellingsbeoordelingen gevaarlijke stoffen
  • Explosieveiligheid – ATEX

In onderstaande blokken treft u actuele onderwerpen aan waar wij veel kennis over hebben.

  • Future-Proof Academy

Laatste nieuws

  • Future-Proof Academy

    Future-Proof Academy Jaimy van Groesen De Future-Proof Academy is de volgende stap waarin we onze kennis en ervaring in de wereld van arbeidshygiëne en veiligheid gaan delen met anderen. Niet onze lesprogramma’s, maar de behoeften van cursisten, bedrijven, brancheverenigingen en opdrachtgevers staan centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat we een substantiele bijdrage kunnen leveren aan […]

    Lees meer

Gevaarlijke stoffen zó gebruiken dat ze voor mens en milieu ongevaarlijk zijn.

Dát is onze passie.

We doen veel onderzoek naar het werken met Chroom-6. Op deze manier is steeds duidelijker geworden hoe je veilig kunt werken met Chroom-6 houdende verflagen bijvoorbeeld. Daarover geven wij advies, gericht op de specifieke omstandigheden bij jouw werkplek of project.

Chroom-6

Asbest

Wij zijn asbestdeskundigen. Allemaal.

Alle mogelijke vragen omtrent asbest komen bij ons terecht. Wij lossen de puzzel altijd op. Als het nodig is hebben we contact met relevante partijen om complexe situaties inzichtelijk te maken. Ook treden we op als contra-expertise bij ingewikkelde vraagstukken.

Werkbak, HVK


Werkplan beoordelen voor de inzet van een werkbak?

Sinds1 juli 2020 kunt u niet zomaar een werkbak of werkplatform meer inzetten in combinatie met een toren- of telekraan. Hiervoor is een beoordeling van een gecertificeerd HVK (Hogere Veiligheidskundige) vereist. Wij zijn bij veel projecten betrokken om deze beoordeling te doen. Zo kunt u op een veilige manier toch gebruiken maken van een werkbak, als er geen andere arbeidsmiddelen en/of werkmethodes zijn om de plaatsen veilig te bereiken.

Onze diensten

Webshop meetapparatuur

Wij doen veel onderzoek naar geluid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Onze professionele meetapparatuur kunt u ook van ons gebruiken. We helpen u met het meetplan en u kunt zelf de metingen doen. Dat is kosteneffectief en toch weet u of er veilig en gezond gewerkt kan worden.

Blootstellingsbeoordelingen

Naar nagenoeg alle gevaarlijke stoffen doen we onderzoeken op werkplekken. We bepalen de mate van blootstelling en het daarmee samenhangende risico. We adviseren over de juiste beheersmaatregelen om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren.

Arbeidshygiëne

Alle risico’s die op termijn tot (gezondheids-)schade kunnen leiden, zijn het werkgebied van de arbeidshygiënist. Future-Proof is specialist op het gebied van arbeidshygiëne. Veel voorkomende onderwerpen zijn geluid, trillingen, biologische agentia en ventilatie en/of klimaat in gebouwen.

Explosieveiligheid - ATEX

Bij het werken met gevaarlijke stoffen kunnen explosies ontstaan. Zowel dampen als stof kunnen explosies veroorzaken. Wij stellen uw Explosieveiligheidsdocument EVD op. Zo weet je precies wat je moet doen om jouw werkplek of installatie explosieveilig te maken.

Bent u op zoek naar specialistische kennis?

Wij zijn vakspecialisten, en worden blij van moeilijke vraagstukken.

De specialisten

Asbestspecialist arbo advies Noord-Brabant

René van den Buijs

ASBESTspecialist

Werkzaam bij Future-Proof als gecertificeerd arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Tevens gediplomeerd asbestdeskundige en ATEX deskundige. Ruim 25 jaar ervaring als adviseur en HSE manager.

Jaimy van Groesen

Allround adviseur HSEQ

Werkzaam bij Future-Proof als arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en asbestdeskundige. Gespecialiseerd in ISO, VCA en de veiligheidscultuurladder. 10 jaar ervaring met allround HSE vraagstukken.

HVK Adviseur

Theo van Els

Consultant Health & Safety

Adviseur bij Future-Proof als hoger veiligheidskundige. Theo is enthousiast en kritisch, en richt zich op zowel veiligheidskundige als arbeidshygiënische vragen. Een kei in Risico Inventarisaties en Evaluaties.

Veiligheidskundige

Tom Wagemaker

Consultant Health & safety

Werkzaam bij Future-Proof als consultant Health & Safety. Tom is gespecialiseerd in explosieveiligheid en zoekt zaken tot de bodem uit. Tevens asbestdeskundige.