Chroom-6

Wat is het, de klachten, verwijderen, onderzoeken en protocollen.

Gevaarlijke stoffen, zoals Chroom-6, zó gebruiken dat ze voor mens en milieu ongevaarlijk zijn. Dát is onze passie.

We zijn opgeleid als arbeidshygiënisten en Hogere Veiligheidskundigen. Op die manier behandelen we gevaarlijke stoffen op een integrale manier. We onderzoeken of werkplekken veilig zijn, vooral ook gericht op onzichtbare risico’s. Zo helpen we mee aan een gezonde werkplek voor iedereen.

Voor nagenoeg alle gevaarlijke stoffen doen we onderzoeken op werkplekken. We bepalen de hoogte van blootstelling, en adviseren de juiste (beheers)maatregelen om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren.

Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een metaalverbinding met o.a. zeer goede roestwerende eigenschappen, het komt voor in of worden gevormd bij:

  • Verven, met name primers met als doel corrosie wering
  • in houtconserveringsmiddelen met als doel ………..
  • voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken
  • in bepaalde soorten cement
  • Lassen van RVS

Wat zijn de klachten?

Blootstelling aan chroom-6 kan tot diverse ziekten leiden. Afhankelijk van de aard, mate en de duur van de blootstelling kunnen klachten ernstiger zijn, zoals:

  • kanker: longkanker, neus- en neusbijholtekanker, maagkanker en strottenhoofdkanker
  • luchtwegallergieën, waaronder astma en neusslijmvliesontsteking (rhinitis)
  • chronische longziekten, zoals COPD chronic obstructive pulmonary disease
  • perforatie van het neustussenschot door chroomzweren
  • allergisch contacteczeem

Chroom-6

Chroom-6 op jouw project? 

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de gevaarlijke Chroom-6 verbindingen. Dat is terecht want chroom 6 verbindingen zijn kankerverwekkend. Wij doen onderzoek voor opdrachtgevers naar de hoeveelheid van deze gevaarlijke stof in oppervlakken. Ook meten wij aan hoeveel Chroom-6 medewerkers kunnen worden blootgesteld. Zo stellen we vast of het werk veilig gebeurd. Onze gecertificeerd arbeidshygiënist heeft 25 jaar ervaring met Chroom 6 onderzoek.

Hoe verwijder je Chroom-6?

Ook opdrachtgevers als NS en Rijkswaterstaat doen hebben in de afgelopen
jaren veel onderzoek gedaan naar deze gevaarlijke stof. Op deze manier is steeds duidelijker geworden hoe je veilig kunt
werken met Chroom-6-houdende verflagen bijvoorbeeld. Daarover geven wij advies,
gericht op de specifieke omstandigheden bij jouw werkplek of project.

Het protocol

RWS, RVB en ProRail hebben een zogenaamd beheersprotocol opgesteld. Hierin wordt aangegeven dat er geen rekening is gehouden met specifieke omstandigheden. Met andere woorden de situaties zijn worst-case benaderd. Als er mogelijk nuanceringen van toepassing zijn dan adviseren zij om hiervoor een (gecertificeerd) Arbeidshygiënist in te schakelen. Heeft u hier ook mee te maken? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons als u vragen hebt.