Explosieveiligheidsdocument EVD opstellen

Wat is het EVD document?

In het explosieveiligheidsdocument is een risico analyse opgenomen met betrekking tot explosies op de werkvloer. Hierin staat onder andere:

  • De aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
  • Wat voor explosierisico’s er zijn;
  • Hoe groot de explosierisico’s zijn;
  • Hoe veilig de arbeidsplaats is ingericht vanuit ontwerp, gebruik en onderhoud;
  • Welke zones explosiegevaar kennen;
  • Welke maatregelen er zijn genomen of moeten worden genomen voor een veilige werkplek;

EVD Verplicht?

Een Explosieveiligheidsdocument of EVD is verplicht. Iedere organisatie moet namelijk een RI&E opstellen, waarin ook aandacht moet worden besteed aan explosiegevaar. Dit staat verder uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 3.5c. Dit wordt ook wel een nader inventarisatievoorschrift genoemd. Dat betekent dat er specifieke eisen gelden voor de RI&E op het gebied van explosiegevaar.

Hoe vaak moet je een EVD actualiseren?

Een EVD moet actueel zijn, zodat explosiegevaar kan worden voorkomen. Daarom is concreet opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit dat explosiegevaar vóór de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel beoordeeld en schriftelijk vastgelegd moeten worden in een explosieveiligheidsdocument.

ATEX153
ATEX114

ATEX Norm ATEX153 / ATEX137

De ATEX153 richtlijn is een Europese richtlijn die dezelfde eisen beschrijft als het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit, in artikel 3.5c. De ATEX114 richtlijn bevat regels voor producten die gebruikt kunnen worden in explosiezones. Ook deze Europese richtlijn is opgenomen in Nederlandse wetgeving, namelijk het Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel.

ATEX Normen

Een belangrijk onderdeel van het  explosieveiligheidsdocument is de indeling in explosiezones. Zo kan worden ingekaderd voor welke specifieke machines of arbeidsmiddelen er sprake is van explosiegevaar, en hoe groot de kans is op dat gevaar. Bij het vaststellen van deze explosiezones kan gebruik worden gemaakt van de NPR7910-1/2 norm. Voor meer ingewikkelde en maatwerkoplossingen kan gebruik worden gemaakt van IEC-60079-10-1/2.

 

Welke ATEX zones zijn er?

  Gas, nevel of damp Stof
Voortdurend explosief Zone 0 Zone 20
Af en toe explosief Zone 1 Zone 21
Mogelijk explosief Zone 2 Zone 22

Wat kost een explosieveiligheidsdocument EVD?

De kosten voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument zijn geheel afhankelijk van de specifieke situatie. Een enkele werkplek met één ontstekingsbron is van andere orde dan een gehele fabriek die als explosiezone is ingedeeld. Daarom kun je ons beter bellen of e-mailen, zodat we jouw situatie goed in kaart kunnen brengen. Zo kunnen we de kosten nauwkeurig inschatten.