Dieselmotoremissie (DME) meten

Wat is dieselmotoremissie?

Dieselmotoremissies (DME) zijn het gevolg van verbrandingsprocessen van diesel die in een dieselmotor plaatsvinden. De dieseldamp is een complex mengsel van allerlei gassen en deeltjes. De emissie of rook die hierbij ontstaat bevat veel kleine deeltjes, kleiner dan 1 µm.

Verschillen in deze emissie tussen dieselmotoren zijn groot. Dit hangt af van onder andere de soort brandstof, de belasting en het type
smeerolie.

Dieselmotoremissie schadelijk

Het inademen van dieselmotoremissie is schadelijk voor de gezondheid. Dit kan diverse gezondheidseffecten veroorzaken. De meest voorkomende zijn:

  • Oogirritatie
  • Hart- en vaatziekten
  • Luchtwegklachten, COPD en Astma
  • Longkanker

In Nederland ademen best veel mensen dieselmotoremissie in. Dit komt veel voor in de overslag, distributie, transport en garages. Ook in de
agrarische sector en de bouw zijn veel diesel aangedreven machines die uitstoot veroorzaken. Het gaat hierbij om zo’n 400.000 werknemers die gezondheidsschade kunnen oplopen.

Grenswaarde

Wat is de grenswaarde?

Per 1 juli 2020 geldt voor DME een wettelijke grenswaarde van 10 μg/m3. In 2024 wordt bekeken of verdere verlaging van de grenswaarde mogelijk is. Deze DME grenswaarde is hoger dan wenselijk, omdat het om kankerverwekkende stoffen gaat. Daarom gaat de grens in de toekomst verder omlaag. Het blijft gelden dat de werkgever de blootstelling aan een kankerverwekkende stof als DME voorkomt of zoveel mogelijk minimaliseert. Daartoe moet hij voldoen aan de wettelijke verplichting om alle beheersmaatregelen te treffen die technisch uitvoerbaar zijn en in de gegeven situatie toepasbaar.

Dieselmotoremissie meten

Wij doen bij Future-Proof onderzoek naar de hoeveelheid dieselmotoremissie op werkplekken. Deze metingen zijn gericht op respirabel elementair koolstof (EC). We zorgen hierbij voor een goed inzicht in de werkzaamheden, zodat we een gefundeerde meetopzet kunnen kiezen. Afhankelijk van de specifieke situatie kiezen we bij voorkeur voor (persoonlijke) luchtmetingen. Op deze manier kunnen we de meetresultaten juist interpreteren en met een passend advies komen.

Dieselmotoremissie Arbeidsinspectie

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) controleert op de uitstoot van dieselmotoremissie. Dieselvoertuigen die in een
gebouw rijden, worden niet geaccepteerd. Wil je weten waar de Inspectie SZW nog meer op let? Download de BasisInspectieModule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME).