Afwijkende werkmethode asbest

Wilt u op een andere wijze saneren dan voorgeschreven in het asbestinventarisatierapport? Wij denken met u mee binnen de mogelijkheden.

Soms komt het voor dat bij asbestsaneringen niet het asbest zelf, maar andere risico’s de boventoon voeren. Denk hierbij aan bedolven worden, fysieke belasting en vallen van hoogte.

Wij gaan op locatie kijken of er andere, veiligere, werkmethoden te bedenken zijn zodat de sanering veilig kan verlopen.

Afwijkende werkmethode

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige met ADK

Wij beoordelen de situatie vanuit onze expertise. We werken op het snijvlak van veiligheid, gezondheid en asbest. Onze betrokkenheid bij vele asbestverwijderingsbedrijven zorgt ervoor dat onze brede ervaring van pas komt in uw project. Wij zullen een uitgebreide schriftelijke onderbouwing opstellen waaruit blijkt dat risico’s die niet asbestgerelateerd zijn, hoger zijn dan de asbestgerelateerde risico’s.

Veiliger Slimmer Sneller

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan

Niet alle situaties kunnen worden gesaneerd zoals ze in theorie zijn bedacht. In die situaties zullen we met creatieve werkmethoden zoeken naar verantwoorde oplossingen. Veiligheid en gezondheid van de werknemers staan voorop. Vaak kan het veiliger, slimmer én sneller op een afwijkende manier.

Juist met afwijkende werkmethoden kan men veiliger werken. Daar staan wij namelijk voor. En vaak is het ook nog slimmer en sneller. Even bellen dus, dan kunnen we met je meedenken.