Luchtmetingen

Met luchtpompen kun je blootstellingsonderzoeken doen, o.a. naar deze stoffen:

 • Asbestvezels in de lucht
 • Chroom(VI) in de lucht
 • Metaalstof in de lucht
 • VOS / Organische oplosmiddelen in de lucht
  • Benzeen, Xyleen, Ethylbenzeen, MEK etc.
 • Houtstof
 • Dieselmotoremissie
 • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)
 • Stof algemeen
 • Kwartsstof
 • Endotoxines

En nog veel meer. Vraag naar de mogelijkheden.

Stap 1. Kies de meter

Wil je asbest meten? Dan heb je de Airbox Variflow 8 nodig. Ook als je in korte tijd veel lucht aan moet zuigen, bijvoorbeeld omdat bepaalde werkzaamheden maar kort duren, dan heb je deze pomp nodig.

Wil je alle andere stoffen meten? Met de Casella Apex2 pomp kun je heel veel kanten uit.

Stap 2. Kies de meetkop

Er zijn verschillende monsternamekoppen voor verschillende te meten stoffen. Denk vooraf na over het meetplan, en de gewenste uitkomst. In het algemeen kun je stellen:

 • IOM meetkop voor inhaleerbaar stof
 • Cycloon meetkop voor respirabel stof
 • GSP meetkop, inhaleerbaar stof met een groter aanzuigvolume
 • Low-flow adapter incl. koolbuishouder, o.a. voor oplosmiddelen

Stap 3. Kies het passende filter

Er zijn verschillende filters voor verschillende te meten stoffen. Denk vooraf na over het meetplan, en de gewenste uitkomst. Weet je het niet of twijfel je? Neem contact op.

Stap 4. Kies de service

Wil je hulp hoe je het beste de metingen kunt organiseren? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Of wil je dat bij de metingen voor je uitvoeren, en de resultaten in een onderzoeksrapportage vastleggen? Deze extra services bovenop de huurperiode van de meter zelf kun je hier aangeven.