Asbest advies

Ons paradepaartje is advies op het gebied van asbest. Daarin zijn we ronduit specialist. Alle mogelijke vragen komen bij ons terecht. Als het nodig is hebben we contact met relevante belanghebbende om ook in complexe situaties mogelijkheden te creëren. Regelmatig treden we op als contra-expertise bij ingewikkelde dossiers.

Heeft u vragen of wilt u advies op het gebied van asbest?

Gecertificeerd HVK, AH en Asbestdeskundige (ADK)

Bedrijven, overheden en andere organisaties hebben regelmatig asbest gerelateerde vragen. De verwevenheid van wetgeving en het certificeringsstelsel maken het soms onoverzichtelijk.

Wij hebben de kennis en deskundigheid om een antwoord te geven dat aansluit op uw situatie. Hiervoor gebruiken we de kennis van:

 • Gecertificeerde Hogere Veiligheidskundigen,
 • Gecertificeerde Arbeidshygiënisten,
 • Gediplomeerde Asbestdeskundigen.

Wij kennen de wet- en regelgeving, inclusief de regelruimte die wordt toegelaten. Wij geven specifieke adviezen voor uw situatie.

Validatiemeting asbest advies

Wij zijn specialist in het uitvoeren van validatiemetingen. Hierdoor helpen we opdrachtgevers en asbestsaneerders om de risicoklasse te beoordelen conform de SCi548. Hierdoor kunnen asbestsaneringen vaak effectiever en kostenefficiënter worden uitgevoerd zonder de kans op gezondheidsschade te vergroten.

Afwijkende werkmethodes

Bij een asbestsanering komen vaak ook andere aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s kijken. De asbestgerelateerde en de niet asbestgerelateerde gevaren moeten daarbij ten opzichte van elkaar worden gerelativeerd. Wij beoordelen zulke situaties en bepalen indien nodig afwijkende werkmethodes. Hierdoor krijgen ook andere risico’s zoals snijden, fysieke belasting, hitte en vallen van hoogte de aandacht die zij verdienen. Wij beoordelen de situaties integraal en zonder de focus op een veilige omgang met asbest uit het oog te verliezen.

Afwijkende werkmethodes worden opgesteld door een gecertificeerde HVK of Arbeidshygiënist, die ook gediplomeerd asbestdeskundige is. Wij hebben deze kennis zelf in huis..

Asbest advies

Asbest advies in Noord-Brabant 

Wij hebben antwoord op al uw asbestvragen. Hier hebben wij slechts een aantal mogelijke vragen opgenomen waarmee wij u kunnen helpen:

 • Waar is asbest aanwezig?
 • Hoe kan ik asbest het beste weghalen?
 • Hoeveel risico hebben medewerkers gelopen?
 • We hebben met asbest gewerkt, worden we nu ziek?
 • We willen asbest anders weghalen dan voorgeschreven, mag dat?
 • Hoe kunnen we van risicoklasse 2 naar risicoklasse 1?

Risicobeoordeling asbest voor gebruikers gebouwen – NEN 2991

Is er een calamiteit geweest zoals brand, of is er ontdekt dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie? Wilt u weten welke risico’s er zijn (geweest) voor medewerkers en bezoekers? Wij onderzoeken het voor u.

Als Gecertificeerde Arbeidshygiënisten en Asbestdeskundigen zijn we specifiek opgeleid om risicobeoordelingen te doen. Risico’s op het inademen van asbestvezels voor gebruikers van gebouwen kunnen wij hierdoor als geen ander in kaart brengen. Hiervoor gebruiken we o.a. de voorschriften uit NEN2991.

Projectmanagement asbest

Naast alle mogelijke onderzoeken om de asbestsanering beter, veiliger en kostenefficiënter te laten verlopen, managen we ook gehele projecten. We adviseren opdrachtgevers, en vullen hun rol in richting asbestsaneerders. Zo verzorgen we:

 • Een juiste uitvraag naar de markt
 • De best passende en kostenefficiënte manier van saneren
 • Begeleiding en toezicht op asbestsaneringstrajecten
 • Antwoorden op alle asbestvragen
 • Contacten met toezichthouders zoals Inspectie SZW en Inspectie L&T

We werken proactief en kennen de mogelijkheden binnen de asbestwereld. Zo voorkomen we gedoe achteraf.

Contra-expertise asbest

Heeft u een asbestonderzoek laten uitvoeren en twijfelt u aan de wijze van sanering? Of wilt u van een onafhankelijke specialist weten welke asbestrisico’s medewerkers en omstanders lopen? Wij voeren onafhankelijk onderzoek uit naar alle voorkomende asbestproblematiek.

Voor contra-expertise hebben wij diverse opdrachtgevers:

 • verzekeraars
 • opdrachtgevers
 • gebouw eigenaren

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een vraag,