RI&E opstellen

Wij richten ons op RI&E voor bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn op heel veel werkplekken aanwezig. Een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie of RI&E geeft antwoord op de vraag wat de aard is van de blootstelling, de mate ervan en de duur.

Wij zorgen ervoor dat u concreet weet welke risico’s u loopt, en welke concrete maatregelen u moet nemen om dit te verbeteren. Het moet u helpen bij het overzicht en inzicht met betrekking tot veiligheidsrisico’s.

RI&E opstellen verplicht?

Het is voor iedere werkgever verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben, met bijbehorend plan van aanpak. Dit is al verplicht sinds 1994 en vastgelegd in de Arbowet (Arbeidsomstandighedenweg).

De Inspectie SZW controleert bedrijven op de aanwezigheid van een RI&E. Heeft uw organisatie geen RI&E opgesteld? U kunt steeds vaker direct een boete krijgen in plaats van een waarschuwing. De overheid verwacht en eist dat u als werkgever uw verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstandigheden serieus neemt. Wij helpen u daarbij, u hoeft niet alles zelf te doen.

RI&E opstellen

Bij het opstellen van de RI&E kunt u denken aan de volgende mogelijke onderwerpen:

  • Werken met gevaarlijke stoffen
  • Werken in lawaai
  • Werken op hoogte
  • Schadelijke trillingen in het werk
  • Explosiegevaar
  • Brandgevaar
  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Werkdruk en werkstress. Psychosociale Arbeidsbelasting
  • Ergonomie en de bureauwerkplek

RI&E compleet met nadere inventarisatievoorschriften

Een goede RI&E is een complete RI&E. U wilt immers echt weten welke risico’s uw medewerkers lopen. Daarom focussen wij ons op explosieveiligheid, gevaarlijke stoffen en asbest. Heeft uw bedrijf met deze risico’s te maken? Wij helpen u graag om de risico’s in kaart te brengen én te beheersen.

Wilt u hier meer over weten?

RI&E Checklist

Vaak krijgen we de vraag of er een checklist is voor het opstellen van een RI&E. Die is er zeker, namelijk het Arbeidsomstandighedenbesluit. Neem maar eens de hoofdstukken en paragrafen door die daarin staan. Dan heb je een aardige basis voor de RI&E.

Daarnaast is een RI&E altijd maatwerk, en is een bedrijfsbezoek noodzakelijk voor het maken van een goede RI&E. Ook kunnen er aanvullende vraagstukken zijn. Neem alle ongevallen en bijna-ongevallen van de afgelopen jaren van jouw organisatie serieus, en je hebt al een aardige stap voor een goede RI&E gezet. Die leermomenten moet je zeker meenemen in de maatregelen voor toekomstig werk.

RI&E Toetsen

Heeft jouw organisatie 25 of meer medewerkers, dan moet de RI&E worden getoest op juistheid en volledigheid door een gecertificeerd kerndeskundige. Wij hebben gecertificeerde HVK’ers en Arbeidshygiënisten die dit doen. Lees hier meer.