Future Proof

Verdiepende RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Wat is een RI&E?

Een RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit is het in beeld brengen van risico’s op het werk, op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hierdoor weet u welke risico’s medewerkers en omstanders lopen, en kunnen gericht maatregelen worden getroffen om deze risico’s te verminderen. Wij beoordelen alle wettelijke eisen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Arbeidsomstandighedenbesluit en aanvullende branche specifieke eisen.

Wat is een verdiepende RI&E?

In een RI&E moeten alle risico’s op het werk in kaart zijn gebracht. Het kan tijdens het uitvoeren van de RI&E blijken dat er een verdiepend onderzoek noodzakelijk is. Dit wordt een verdiepende RI&E genoemd. Voor diverse onderwerpen zijn nadere inventarisatievoorschriften opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, zoals voor gevaarlijke stoffen, geluid, trillingen en biologische agentia. Deze worden door sommigen ook verdiepende RI&E’s genoemd, maar zijn dus eigenlijk onderdeel van de ‘normale’ RI&E.

Het is belangrijk (en verplicht) om een volledige RI&E te hebben. Daarom is het relevant om alle onderzoeken uit te (laten) voeren door deskundigen. Zo lang niet alle risico’s volledig zijn geïnventariseerd, voldoet een organisatie niet aan de verplichtingen van artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet.

Waar gaat een verdiepende RI&E over?

Nadere inventarisatievoorschriften of een verdiepende RI&E kan over diverse onderwerpen gaan, zoals:

 • Psychosociale arbeidsbelasting (artikel 2.15);
 • Explosie veiligheid (artikel 3.5c);
 • Gevaarlijke stoffen in het algemeen (artikel 4.2);
 • Aanvullende registratie gevaarlijke stoffen (artikel 4.2a);
 • Kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen (artikel 4.13)
 • Biologische agentia (artikelen 4.85 en 4.97);
 • Fysieke belasting (artikel 5.3 b);
 • Beeldschermwerk (artikel 5.9);
 • Lawaai (artikel 6.7);
 • Trillingen (artikel 6.11b en 6.11c),
 • Kunstmatige optische straling (artikel 6.12d);
 • Elektromagnetische velden (artikel 6.12k);
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (artikel 8.2).
Werkplek onderzoek

Het is ons werk om goed onderzoek te doen naar arbeidsomstandigheden. Vaak kunnen we dit doen door metingen uit te voeren. Bijvoorbeeld:

Op deze manier kunnen we u feitelijk en objectief adviseren. Zo is de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers goed gewaarborgd, en wordt de zorgplicht voor de werkgever (o.a. artikel 3 Arbowet) juist ingevuld.