Gehoorschade door werk

Blootstelling aan geluid of muziek op het werk kan gehoorschade veroorzaken. Potentiële boosdoeners zijn lawaai op het werk en luide muziek. Ongeveer 7% van de werkende bevolking is tijdens het werk regelmatig in een lawaaiige omgeving. (RIVM 2013)

Wij helpen gehoorschade door werk te voorkomen, door goed onderzoek en praktisch advies.

Wat is gehoorschade

Bij gehoorschade is er blijvende schade aan het gehoor, waardoor men spreekt van een vorm van doofheid. Dit kan in milde of ernstige vorm voorkomen. Hierbij komt ook duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies, en eventueel een volledige doofheid voor. Bij ernstige gehoorschade kan er sprake zijn een ingescheurd trommelvlies. Ook kunnen bloedingen uit het oor voorkomen.

Gelukkig is gehoorschade goed te voorkomen! Wilt u weten hoe?

Wat is de beste gehoorbescherming?

Wij werken samen met Intersafe, zodat wij naast goed onderzoek als goede gehoorbescherming kunnen aanbieden. Intersafe heeft door de samenwerking met Future-Proof een vakkundige partner om geluidsmetingen te kunnen uitvoeren.

De best passende gehoorbescherming houdt rekening met diverse factoren, zoals:

  • Geluidsproductie in dB(A)
  • Frequentiespectrum van het geluid
  • Draagcomfort
  • Communicatie met collega’s
  • Het horen van waarschuwingssignalen
  • Aard van het werk

Geluidsmeting norm

Voor het inzichtelijk maken van geluidsblootstelling wordt in Nederland de NEN-EN-ISO 9612 gehanteerd. Deze norm schrijft voor dat er inzicht moet ontstaan in de dagdosis van de aan geluid blootgestelde medewerkers. Afhankelijk van de situatie kunnen hiervoor stationaire of persoonsgebonden metingen worden uitgevoerd. Om een voldoende betrouwbaar beeld van de situatie te krijgen moeten de metingen tenminste drie keer worden herhaald. Als de onderlinge verschillen tussen de geluidsmetingen meer dan 3 dB(A) afwijken moeten volgens de norm nog twee aanvullende metingen worden uitgevoerd.

Geluidsmetingen gehoorschade door werk

Het is belangrijk om de mate van lawaai vast te stellen. Alleen op deze manier is in kaart te brengen hoe groot de gevaren zijn en op welke manier gehoorschade het best te voorkomen is.

Wij beschikken over gespecialiseerde arbeidshygiënisten die deze metingen kunnen uitvoeren. Daarop stemmen we de juiste gehoorbescherming af. Uiteraard proberen we te zoeken naar mogelijkheden om de geluidsblootstelling ook op andere manieren te verminderen.

Geluidsmeter huren

Wil je geluid meten op een voordelige manier? Huur dan één of meerdere geluidsmeters. Wij beschikken over professionele en gemakkelijk te bedienen geluidsmeters waarmee je betrouwbaar en voordelig kunt meten.

Meer informatie over het huren van een geluidsmeter kun je vinden in onze webshop.

Geluidsmeter dosimeter