Lasrook meten

Wat is lasrook?

Lasrook is een verzamelnaam voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes die vrijkomen bij lassen, slijpen, gutsen, schuren en thermisch snijden. De deeltjes in deze ‘rook’ zijn een verzameling van hele fijne delen die diep in de longen kunnen komen tot hele grove delen die meer als stof gezien kunnen worden. Wij meten deze lasrook. Uit onderzoek blijkt dat er meer dan 100 beroepen bekend zijn waarbij met regelmaat blootstelling aan lasrook kan optreden. (Lillienberg et al. 2008)

Lasrook schadelijk

Het inademen van lasrook is schadelijk voor de gezondheid. Dit kan leiden tot voornamelijk long- en luchtwegaandoeningen bij lassers en slijpers. Hierdoor neemt de longfunctie af, en beroepsastma komt dan ook veel voor. Ook kan men last krijgen van metaaldampkoorts, een acute koortsachtige reactie op blootstelling aan voornamelijk metaaloxides.

Bij het werken met RVS-staal komt bovendien chroom-6 vrij in de lasrook. Dit kan onder andere leiden tot longkanker.

Heeft u een vraag of wil je een offerte ontvangen?

Lasrook

Lasrook wetgeving

Sinds 1 januari 2010 geldt er in Nederland een grenswaarde van maximaal 1 mg lasrook per m3 lucht. Dit is een gemiddelde over een werkdag van 8 uren. Er is geen grenswaarde voor kortdurende blootstelling vastgelegd. In andere landen zoals Frankrijk, Noorwegen en Oostenrijk is de grenswaarde minder streng, namelijk 5 mg/m3.

Het is niet toegestaan om deze grenswaarde te overschrijden (Art. 4.3 Arbobesluit). Lasrook bestaat uit een mengsel van stoffen, waarvoor aparte grenswaarden gelden per stof.

Lasrook meten

Wij doen bij Future-Proof onderzoek naar de hoeveelheid lasrook op werkplekken. Hierbij zorgen we ervoor dat we het (las-)proces goed in beeld hebben en een gefundeerde meetopzet kiezen. Op deze manier kunnen we de meetresultaten juist interpreteren en met een passend advies komen.

Afhankelijk van de specifieke situatie kiezen we bij voorkeur voor (persoonlijke) luchtmetingen. Deze kunnen gericht zijn op:

  • Lasrook als mengsel
  • Gassen in de lasrook
  • Metalen in de lasrook

Lasrook meten in urine of bloed 

Om te bepalen of persoonlijke beschermingsmiddelen effectief zijn kan ook worden gekozen voor biologische monitoring. Dit betekent een onderzoek van componenten van lasrook in urine of bloed. Uiteraard zullen hierbij alle privacy-aspecten in acht worden genomen. Dit doen we in samenwerking met gespecialiseerde laboratoria.

Verbetercheck lasrook

Hoewel metingen op de werkplek het meeste houvast geven, is dit altijd direct nodig. Onderzoeken van bedrijven zijn samengebracht in de Verbetercheck lasrook. Hierbij kunnen bedrijven zelf schatten hoeveel lasrook er in hun situatie voor kan komen. Als eerste indruk is dit vaak geschikt. Wij helpen u graag om deze verbetercheck juist in te vullen en te interpreteren.

Lasrook meten?