Validatiemeting asbest landelijk – SCi547

Wilt u asbest verwijderen op een andere manier dan voorgeschreven in SMA-rt? Wilt u liever in risicoklasse 1 saneren dan in risicoklasse 2(a)? Wij helpen u met een landelijke validatiemeting naar uw werkmethode.

Wij zijn specialist in het uitvoeren van validatiemetingen. Hierdoor helpen we opdrachtgevers en asbestsaneerders om de risicoklasse te (her)beoordelen conform de SCi547. Wij doen zowel projectgebonden validaties als landelijke validaties. Hierdoor kunnen asbestsaneringen vaak kostenefficiënter worden uitgevoerd zonder de kans op gezondheidsschade te vergroten.

Slimmer zijn dan SMA-rt

Soms zijn er voor specifieke saneringen of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden nog geen gevalideerde werkmethoden opgenomen in SMA-rt. Daardoor wordt op basis van de toepassingswijze en de asbestsoort vaak een te hoge inschaling toegepast. Als u inschat dat de risico’s worden overschat, en u wilt een lagere risicoklasse gebruiken om te saneren, dan kunt u een validatiemeting asbest laten uitvoeren.

SCi-547 protocol

In het SCi-547 protocol is beschreven hoe metingen moeten worden uitgevoerd om de concentratie te bepalen van respirabele asbestvezels in de lucht. Dit is gericht op een generieke werkwijze voor landelijk gebruik. Voor brancheverenigingen of andere gezamenlijke partijen is een landelijke validatie interessant om kosten te besparen.

Werkwijze

Validatiemeting asbest

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is het beroep van de arbeidshygiënist. 

Door het uitvoeren van persoonsgebonden en stationaire metingen tijdens de sanering bepalen we nauwkeurig wat de blootstellingsrisico’s zijn onder die specifieke omstandigheden. Op basis daarvan bepalen we de risicoklasse.

Goede reputatie

Wij voeren onze onderzoeken dermate goed uit, met oog voor alle bijkomende aspecten, dat we een goede reputatie hebben bij opdrachtgevers. Als wij u begeleiden, zult u ervaren dat een goede voorbereiding veel gedoe in de uitvoeringsfase voorkomt. Wij werken met partijen die geloven in een planmatige aanpak, waardoor de uitvoering op rolletjes loopt.