Header arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne

Wat is arbeidshygiëne?

Arbeidshygiëne is het specialisme gericht op een gezonde werkomgeving. Alle risico’s die op termijn tot (gezondheids-)schade kunnen leiden, zijn het werkgebied van de arbeidshygiënist. Denk hierbij aan:

 • Doofheid door lawaai op de werkplek
 • Beroepsziekten (o.a. kanker) door het werken met gevaarlijke stoffen
 • Tintelend gevoel in de vingers door trillingen
 • Longschade door houtstof
 • Rugklachten door fysieke belasting
 • Astma door inademen van bacteriën
Heeft u vragen?

De internationaal gehanteerde definitie is als volgt: 

“Arbeidshygiëne is de discipline van het herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen.” 
– (Bron NVVA)

Wij helpen u met uw vraag over arbeidshgiëne

Arbeidshygiënische strategie

De term arbeidshygiënische strategie is verankerd in de Arbowetgeving (Art. 4.4 Arbobesluit).

 • Risico uitsluiten door het wegnemen aan de bron
 • Risico verminderen door zo veel als mogelijk bronaanpak
 • Collectieve technische maatregelen
 • Collectieve organisatorische maatregelen
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als laatste redmiddel

Volgens deze werkwijze werken we aan het zo goed mogelijk voorkomen van gezondheidsschade door het werk. Goed arbeidshygiënisch advies geeft invulling aan de arbeidshygiënische strategie.

NVVA Arbeidshygiëne

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Arbeidshygiëne (NVVA). Op deze manier houden wij onze kennis en de nieuwste ontwikkelingen bij.