Werken op hoogte

Vallen van hoogte is één van de grootste veroorzakers van letsel en dodelijke ongevallen. Anders dan bij gezondheidseffecten, is bij vallen op hoogte direct letsel vaak het gevolg.

Onze adviseurs zijn betrokken bij diverse projecten in de bouw, sloop en asbestbranche waarbij werken op hoogte tot uitdagingen leidt. Door onze ervaring en veiligheidskundige kennis kunnen we u helpen bij uw project.

Werkbak hvk

Werkbak of werkplatform aan een kraan

Sinds1 juli 2020 kunt u niet zomaar een werkbak of werkplatform meer inzetten in combinatie met een toren- of telekraan. Hiervoor is een beoordeling van een gecertificeerd HVK (Hogere Veiligheidskundige) vereist. Wij zijn bij veel projecten betrokken om deze beoordeling te doen. Zo kunt u op een veilige manier toch gebruiken maken van een werkbak, als er geen andere arbeidsmiddelen en/of werkmethodes zijn om de plaatsen veilig te bereiken.

Deze wetgeving gaat in de toekomst weer wijzigen. Het blijft nodig om veilig op hoogte te werken. Wij denken graag met u mee.

Valgevaar

Valgevaar en het Arbobesluit

Sommigen denken dat valgevaar pas vanaf 2,5 meter tot actie moet leiden. Dat is onjuist. Valgevaar moet worden voorkomen bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. Ook bij een lagere hoogte kan er ernstig letsel optreden.