VCA certificering

Voert u risicovolle activiteiten uit? Zijn er veiligheidsrisico’s aan uw werk? Dan heeft u te maken risicomanagement. U zult moeten voldoen aan de Arbo- wetgeving om ervoor te zorgen dat u veilig en zonder ongevallen kunt werken. Onze begeleiding helpt u hiermee.

Wat betekent VCA?

VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers. Tegenwoordig wordt gesproken over VGM Checklist Aannemers, want ook milieu en gezondheid zijn belangrijk. Het bevat eisen om risico’s op de werkplek te beheersen zodat u incidenten voorkomt.

VCA-certificering voor bedrijven

VCA-certificering is bedoeld voor bedrijven die risicovolle activiteiten uitvoeren bij opdrachtgevers. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Werktuigbouwkundige werkzaamheden
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkundige activiteiten
 • Civieltechnische werkzaamheden
 • Verticaal transport
 • Steigerbouw
 • En andere werkzaamheden die risico’s met zich meebrengen.

De soorten VCA certificeringen

Er zijn drie soorten VCA certificaten:

Drie soorten VCA certificering

1. VCA* of VCA 1 ster. Dit is bedoeld voor bedrijven die zelf risicovolle activiteiten uitvoeren, maar geen gebruikmaken van onderaannemers.
2. VCA** of VCA 2 sterren. Dit is bedoeld voor bedrijven die gebruikmaken van onderaannemers, waarbij de risicovolle activiteiten zowel bij de eigen organisatie als bij de onderaannemers kunnen voorkomen.
3. VCA-P of VCA-Petrochemie. Dit is gericht op bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische sector.

Advies en begeleiding VCA

Wij kunnen op diverse manieren helpen met het halen van het VCA Certificaat.

 • Volledig ontzorgen. Wij trekken de kar, u bespaart veel tijd.
 • Begeleiden bij de werkzaamheden. Wij assisteren, adviseren en begeleiden u tot het certificaat.
 • Trainen van medewerkers. Wij trainen zodat u zelf aan de slag kunt.
 • Een plan van aanpak opstellen. Wij bespreken het traject en helpen u de juiste dingen te doen.

VCA Adviseur

Wij zijn specialisten in ons vakgebied. Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundigen, arbeidshygiënistenasbestdeskundigen, zelfs gespecialiseerd in explosiegevaar. Wij kunnen u dan ook beter dan ieder ander adviesbureau inhoudelijk begeleiden. U krijgt de juiste kennis die u nodig heeft, meer dan bij algemene VCA adviesbureaus. Wij hebben regelmatig contact met het bevoegd gezag zoals Inspectie SZW en Inspectie L&T en weten daardoor goed wat wel en niet verwacht wordt van uw organisatie. Zo bent u verzekerd van goed advies en begeleiding.

VCA en de Risico Inventarisatie en Evaluatie

De doelstelling van een VCA certificaat is dat u eenvoudig aantoont aan uw opdrachtgevers dat u veilig werkt. De kern van veilig werken is zicht hebben op de risico’s. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zal dan ook de kapstok zijn waaraan wij uw VCA systeem ophangen. Het gaat om echte risico’s, en echte maatregelen. Voor echte mensen. Wij zijn niet alleen van het papierwerk. Het moet gewoon goed zijn. Zo werkt u veiliger en heeft u uw eisen m.b.t. Arbo-wetgeving goed vormgegeven.

Wat kost een VCA Certificaat?

De kosten voor een VCA certificaat bestaan uit 2 delen:

1. De kosten voor het naleven van de VCA eisen, eventueel onder onze deskundige begeleiding.
2. De kosten voor de jaarlijkse VCA-audit door een Certificerende Instelling.

De hoogte van de kosten voor uw organisaties hangen af van een aantal factoren:

 • De hoeveelheid tijd en energie die er al door de organisatie in zijn geïnvesteerd
 • Het aantal medewerkers
 • Het aantal operationele projecten dat gelijktijdig worden uitgevoerd

Een VCA certificering hoeft niet duur te zijn. Voor een offerte op maat kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan goed inschatten welke kosten u kunt verwachten en ook een offerte bij een certificerende instelling voor u opvragen.