Training Veilig verwijderen van riolering met asbesthoudende voegenkit, in risicoklasse 1

Met enthousiasme geven wij de training ‘Veilig verwijderen van riolering met asbesthoudende voegenkit, in risicoklasse 1’. Deze training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het werken aan rioleringsstelsels waarin voegenkit is gebruikt. Met name de grondwerkers, kraanmachinisten en hun leidinggevenden, maar ook opdrachtgevers zoals gemeentelijk toezichthouders kunnen de trainingsinformatie in praktijk toepassen.

Asbesthoudende kit, mofverbinding

De training is opgesteld met focus op de praktijk. Het moet de uitvoering van de werkzaamheden veiliger maken. De trainer heeft veel blootstellingsonderzoeken bij rioleringswerk gedaan en het landelijk blootstellingsonderzoek voor Stichting RIONED uitgevoerd. Alle ins- en outs dus die we jou graag bijbrengen.

De training vindt groepsgewijs plaats, waarbij interactie is met de trainer en andere deelnemers. Er wordt gewerkt met fotomateriaal en de trainer zal gebruik maken van tekeningen, schetsen en notities om de informatie over te brengen. Hoe meer vragen deelnemers stellen, hoe meer de trainer dat waardeert, en hoe leerzamer de training zal zijn. Een samenvatting van de training wordt toegestuurd.

Het is niet nodig dat de deelnemers voorafgaand aan de training lesstof doornemen.

Risicoklasse 1

Veilig werken is ons doel

Tijdens deze training is het belangrijkste doel dat je leert om op een veilige manier te werken met asbesthoudende voegenkit in het rioleringsstelsel, zodat gezondheidsrisico’s worden voorkomen. Daar zijn de leerdoelen op gericht. Met name de specifieke werkmethode en het veilig kunnen werken met asbest worden behandeld.

De training duur een dagdeel en kan worden gecombineerd met de training asbestherkenning. De financiële investering bedraagt €125 excl. BTW per persoon.