Theo nieuwe adviseur bij Future-Proof

Asbestspecialist arbo advies Noord-Brabant

René van den Buijs

Theo van Els is onze nieuwe adviseur op het gebied van veiligheidskunde. Theo heeft zijn vele dienstjaren met name doorgebracht bij defensie. Daar is hij uitgegroeid van de arboverpleegkundige tot een gewaardeerde hoger veiligheidskundig adviseur.

Bij Future-Proof zal Theo zich met diverse veiligheidskundige vragen bezig gaan houden. Zo is hij sterk in het beoordelen van risico’s en het opstellen van RI&E’s. Ook verdiept Theo zich in het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Future-Proof is sterk in het beoordelen van blootstelling op de werkplek. Daarin heeft Theo meer dan genoeg relevante werkervaring opgedaan. Door het toevoegen van de expertise van Theo groeit Future-Proof verder naar een adviesbureau dat zich bezig houdt met alle facetten van arbeidsomstandigheden, met een specialisme voor gevaarlijke stoffen.

HVK RI&E