Begeleiding bij ISO 45001 certificering?

Bent u uw VCA systeem ontgroeid? Bent u de verplichte voorgeschreven acties beu? Als u risicobeheer centraal stelt, bied de ISO 45001-norm de juiste vorm. Wij helpen u bij het verkrijgen of het behouden van een ISO 45001 certificering. 

ISO 45001 gezond en veilig werken

ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001. Nu de norm op het gebied van gezond en veilig werken door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is opgenomen, kent het de vergelijkbare opbouw als ISO 9001 en ISO 14001.

De norm is gebouwd rondom een aantal belangrijke thema’s:

 • Beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s
 • Leiderschap op het gebied van veiligheid en gezondheid
 • Participatie en betrokkenheid van medewerkers
 • Voorbereid zijn op noodsituaties
 • Steeds verder verbeteren en leren van leermomenten

Dit alles afhankelijk van de context van de organisatie.

Voordelen van ISO 45001 certificering

Door de ISO 45001 norm te implementeren zul je de volgende voordelen ervaren:

 • Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving
 • Vrijheid om zaken te organiseren op een manier die past bij jouw onderneming
 • Een meer flexibel systeem dan VCA
 • Meer draagvlak voor veiligheid en gezondheid in de organisatie, door hogere betrokkenheid
 • Een internationaal erkend certificaat op het gebied van Occupational Safety.
 • Minder aantal en minder ernstige incidenten
 • Risicomanagement op een manier die uiteindelijk geld bespaart.

Advies en begeleiding ISO 45001 certificerting

Wij helpen u met het verkrijgen en behouden van uw ISO 45001 certificering. Dit doen we door actieve begeleiding van uw organisatie en medewerkers, zodat u gericht stappen zet op het gebied van milieu. Hiervan heeft u veel profijt. 

HVK en Arbeidshygiënist als adviseur ISO45001

Onze medewerkers zijn goed opgeleid op het gebied van arbeidsveiligheid, en hebben diverse relevante opleidingen gevolgd zoals MVK, HVK, Arbeidshygiëne en Asbestdeskundige. We zijn ook specialist in explosieveiligheid. Onze adviseurs zijn zelfs inzetbaar als lead auditor om namens Certificerende Instellingen bedrijven te auditeren. Daardoor weten we precies wat gevraagd wordt om het certificaat succesvol te behalen. Echte expertise dus, zodat we u met iedere vraag verder kunnen helpen.

Risico-management

ISO45001 is niet ingewikkeld

“Een ISO45001 certificaat is niet ingewikkeld. Als risicomanagement serieus wordt genomen, te beginnen bij een Risico Inventarisatie en Evaluatie, dan is het eigenlijk best logisch.”

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie en ISO 45001

Wij zie een goed uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie als uitgangspunt. Deze risicoanalyse bepaalt wat belangrijk is in jouw bedrijf, en welke risico’s we verder moeten verlagen. Hier omheen zullen we al datgene doen om te leren van leermomenten naar aanleiding van ongewenste situaties. Dat klinkt beter dan onderzoeken naar aanleiding van incidenten, toch? Proactief zijn en vooruitdenken, dat is wat wij doen.

Wij helpen u met het opzetten van de benodigde documenten en zullen u bijstaan tijdens de audit van de Certificerende Instelling. Uw steun en toeverlaat dus, dat is wel zo fijn.

Wat kost een ISO 45001 certificering?

De kosten van een ISO 45001 certificaat bestaan uit 2 delen:

1). De kosten voor het invoeren en naleven van de ISO 45001 eisen, eventueel onder onze deskundige begeleiding.
2). De kosten voor de jaarlijkse ISO 45001-audit door een Certificerende Instelling.

De hoogte van de kosten voor uw organisatie hangen af van een aantal factoren:

 • De hoeveelheid tijd en energie die er al door de organisatie in zijn geïnvesteerd
 • De complexiteit van uw bedrijfsprocessen en de veiligheidsrisico’s, en daarmee het benodigde detailniveau van de uitwerkingen
 • De grootte van de organisatie, zoals het aantal medewerkers en het aantal operationele activiteiten

Wilt u een offerte op maat?

Wij zullen een vrijblijvend intakegesprek voeren om goed te kunnen inschatten welke kosten u kunt verwachten. Ook kunnen wij voor u een offerte bij een certificerende instelling opvragen.

VCA of ISO 45001?

ISO 45001 geeft meer mogelijkheden voor maatwerk in uw organisatie dan VCA. Heeft u toch liever een VCA certificaat? Wij helpen u ook dan uiteraard graag. Wij zorgen dat dit een zo passend mogelijke werkwijze voor uw organisatie wordt.