De beoordeling van de inzet van een werkbak en werkplatform

Evaluatie na drie maanden

Asbestspecialist arbo advies Noord-Brabant

René van de Buijs

 

De beoordeling van de inzet van een werkbak en werkplatform​ 

Evaluatie na 3 maanden

Op 1 juli 2020 werd de beoordeling voor de inzet van een werkbak verplicht, om te borgen dat werksituaties veilig worden uitgevoerd. Het doel was ook om de regelgeving te verduidelijken, de inzet te beperken tot het noodzakelijke, de inzet voor langduriger klussen te rechtvaardigen en het toezicht op deze praktijk te verbeteren.

Wij hebben sinds 1 juli vele werkplannen beoordeeld, en zo bijgedragen aan een soepele invoering van deze wetgeving. Onze kennis van de bouw en de verticaal transportbranche enerzijds, en de asbestbranche anderzijds heeft ervoor gezorgd dat veel partijen ons advies inwinnen. Asbestsaneerders, restaurateurs, timmerbedrijven en andere partijen hebben dankzij Future-Proof de werkbakken of werkplatformen verantwoord kunnen inzetten.

Future-Proof beoordeelt situaties vanuit een integraal perspectief. Wij kijken niet enkel naar het valgevaar. Ook andere risico’s zoals fysieke belasting, transportbewegingen, het opbouwen en afbreken van steigers en werkvloeren en nadrukkelijk het menselijk gedrag nemen we mee. Want goede voorschriften zijn belangrijk en het begin van veilig werken. Die regels moeten dan wel worden nageleefd. Daarom werken wij niet vanuit een ivoren toren, maar staan dagelijks op de werkvloer. Dit biedt ons de mogelijkheid om veilig werken interactief met de medewerkers te bespreken.

Als aandachtspunt zien wij de houding en het gedrag t.a.v. persoonlijke valbeveiliging. In de praktijk zien we dat sommigen ze toch kortdurend losmaken. Zo ontstaan er alsnog een risico’s op vallen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt, waarbij iedereen zou moeten ingrijpen als er onveilig gewerkt wordt. Een mooi onderwerp dus voor de volgende toolbox-meeting.

Heeft u behoefte aan een beoordeling voor het veilig gebruik van werkbakken of werkplatformen?

Future-Proof heeft in diverse branches en situaties ervaring. Een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK) van Future-Proof beoordeelt graag uw werkplan.

 

29-09-2020