Future-Proof omgaan met Chroom VI verbindingen!

HVK Arbeidshygiënist Noord Brabant Jaimy van Groesen

Jaimy van Groesen

Chroom VI staat sterk in de belangstelling. In de markt merken wij dat er veel vragen zijn over Chroom VI. En dat is logisch want niet ieder situatie is over dezelfde kam te scheren. Onze adviseurs hebben 25 jaar ervaring met chroom VI vraagstukken en benaderen deze vanuit verschillende perspectieven, die aansluiten bij de specifieke vragen van opdrachtgevers. Het maakt verschil of men Chroom VI tegenkomt in gebruikssituaties, tijdens onderhoud- of renovatie van gebouwen en installaties of bij sloop of dat het vrijkomt bij processen, waaronder lassen van RVS. De situatie en activiteiten bepalen in welke mate blootstelling kan worden verwacht en daarop zullen adequate beheersmaatregelen geselecteerd moeten worden. Het maken van de juiste overweging is daarbij kostenefficiënt.

Zoals o.a. In het beheersregime Chroom VI wordt aangegeven is het zinvol om een gecertificeerd arbeidshygienist hierin te laten meedenken.

Future-Proof ondersteunt vanaf de inventarisatie t/m de implementatie van beheersmaatregelen. Daarom hebben wij geïnvesteerd in betrouwbare inventarisatie, onderzoeks- en analysemethode die, afhankelijk van de doelstelling, gedifferentieerd worden ingezet. Vergeet daarbij niet naar andere (zware) metalen te kijken.