Future Proof

Elektromagnetische straling

Elektromagnetische straling kan lichamelijke klachten veroorzaken. Dit kan voorkomen bij werkzaamheden nabij antennes, hoogspanningslijnen, lassen en diverse elektrische apparaten. Deze risico’s moeten daarom zorgvuldig worden behandeld. Wij kunnen elektromagnetische straling vaststellen en bepalen hoe er veilig gewerkt kan worden in die situaties.

Is de straling schadelijk?

Blootstelling aan elektromagnetische velden kan effecten in het lichaam veroorzaken, maar dat hoeft niet schadelijk te zijn. Een veel voorkomend effect is opwarming van het lichaam, waar het lichaam meestal goed mee overweg kan. Bij sterke elektromagnetische velden kan duizeligheid en misselijkheid voorkomen. Als prikkeling van het zenuwstelsel kunnen lichtflitsen worden waargenomen.

Hoewel (blijvende) gezondheidsschade bij volwassenen niet is aangetoond, zijn er wel indicaties dat voor kinderen een verhoogde kans op leukemie ontstaat bij langere aanwezigheid in de buurt van elektriciteitsmasten.

Elektromagnetische straling voorbeelden

 • Universiteiten, onderzoekinstellingen
 • Bedrijven voor installatie en onderhoud van elektrische apparatuur
 • Bedrijven met diëlektrische, inductie- en microgolfverwarmers
 • Elektriciteitsproductie en –distributiebedrijven
 • Elektrochemische bedrijven
 • Lasbedrijven: elektrisch lassen, booglassen, puntlassen, inductielassen
 • Zendinstallaties, radarsystemen, lucht/waterverkeer
 • Medische toepassingen: MRI, diathermie, elektrochirurgie
 • Bedrijven voor niet-destructief onderzoek.

Elektromagnetische straling meten

Er zijn actieniveaus en grenswaarden voor elektromagnetische velden, die afhankelijk zijn van de frequenties. De actieniveaus zijn te meten, en bestaan uit lage en hoge actieniveaus. Als lage actieniveaus niet worden overschreden is de situatie veilig. Als de lage actieniveaus worden overschreden, maar hoge niet, is gezondheidsschade niet te verwachten. Wel kunnen er dan hinderlijke effecten op bijvoorbeeld de zintuigen ontstaan. Als de hoge actiewaarden worden overschreden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Maatregelen

Mocht de situatie aanleiding geven voor het nemen van extra maatregelen, dan zullen wij u adviseren op diverse gebieden:

 • Brongerichte aanpak
 • Overdrachtsbeperkende maatregelen
 • Beperking van de blootstellingsduur
 • Organisatorische maatregelen
 • Gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)