Cursus Blootstellingsonderzoek: meten van gevaarlijke stoffen

Wil jij zelf leren om gevaarlijke stoffen te meten? Bijvoorbeeld lasrook, houtstof, organische oplosmiddelen of chroom6?

Tijdens deze praktijkcursus leer je van onze ervaren arbeidshygiënisten hoe je zelf metingen kunt uitvoeren. Een praktijkcasus staat centraal. Je kunt dus direct jouw eigen blootstellingsvraag onderzoeken!

Wij merken dat bedrijven arbeidshygiëne steeds belangrijker vinden en dat SHE medewerkers of KAM coördinatoren het erg interessant vinden om direct betrokken te zijn bij onderzoek. We geloven erin dat met de combinatie van onze ervaring van het meten, en de ervaring van de SHE medewerkers over het werkproces, de beste resultaten zijn te behalen met blootstellingsonderzoek.

Dag 1: Een goed plan

 • Wat zijn gevaarlijke stoffen
 • De Arbowet en het Arbobesluit over gevaarlijke stoffen
 • Grenswaarden
 • De omgeving van de meting
 • NEN689
 • Meetplan opstellen

Dag 2: Praktijkdag metingen

 • Gevaarlijke stoffen in het laboratorium
 • Soorten meetmiddelen
 • Oefenen met kalibreren
 • Registraties van metingen
 • Aandachtspunten in praktijk

Dag 3: Resultaten

 • Meetresultaten interpreteren
 • Toetsen aan grenswaarden
 • Mogelijke maatregelen
 • Advies schrijven

Vooropleiding of voorkennis

Voor deze cursus heb je geen vooropleiding nodig. Interesse in gevaarlijke stoffen, dat zou wel goed van pas komen.
Het is nodig om een praktijkcasus in te brengen, we gaan namelijk concreet aan de slag met een situatie waar jij in jouw werk tegenaan loopt.

KAM Coördinator?

Ideaal voor KAM Coördinatoren

Het meten van blootstelling is het werkterrein van de arbeidshygiënist. In veel gevallen kun je als KAM Coördinator of veiligheidskundige ook metingen uitvoeren. De praktische kennis daarvoor leer je in deze cursus, zonder dat het nodig is een lange opleiding te volgen.

Je kunt zo zelf de onderzoeken voor de RI&E uitvoeren, zoals bedoeld in artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit: zelf de aard, mate en duur van blootstelling bepalen.

Toetsing en certificaat

De cursus is bedoeld om jou praktische kennis bij te brengen waar je meteen mee aan de slag kunt en bent gegaan. Je wordt beoordeeld op een actieve deelname, het meetplan en het adviesrapport. Na en positieve beoordeling ontvang je een certificaat ‘praktisch meten van gevaarlijke stoffen’.

Investering

De financiële investering bedraagt €1725 excl. BTW per persoon. Dit is inclusief:

 • Certificaat zonder verloopdatum
 • Lesstof
 • Een lekkere lunch, koffie, thee, fris en fruit
 • 3 dagen huren van meetapparatuur zodat je betrouwbare resultaten krijgt, meer dan bij één indicatieve meting.
 • NEN689 norm voor blootstellingsonderzoek op de werkplek

Niet inbegrepen zijn de analysekosten voor het laboratorium, omdat dit per stof nogal verschillend kan zijn.

Tijdsinvestering

Leren kost tijd. Deze training is zo praktisch mogelijk opgesteld, waardoor je naast de cursusdagen zelf aan de slag gaat met de metingen. Bovendien zul je nog wat leeswerk moeten doen tussen de lessen door. De totale tijdsbesteding is:

 • 24 uur voor de cursusdagen
 • 8 tot 16 uur voor het uitvoeren van de metingen
 • 16 tot 24 uur voor het opstellen van het meetplan en het schrijven van de rapportage
 • Totaal: 48 tot 64 uren