Blootstellingsonderzoek naar houtstof

HVK Arbeidshygiënist Noord Brabant Jaimy van Groesen

Jaimy van Groesen

Een houtzagerij heeft met de meetapparatuur van Future Proof de blootstelling aan houtstof in kaart gebracht. Door gebruik te maken van onze meetapparatuur, en zelf de onderzoeken uit te voeren onder onze begeleiding, zijn de kosten beperkt gebleven.

Houtstof in het algemeen, en houtstof van hardhout in het bijzonder, zijn schadelijk voor de mens. Stof van hardhout is zelfs kankerverwekkend, en staat op de lijst van CMR stoffen.

Deze houtzagerij geeft invulling aan de nadere inventarisatievoorschriften van de RI&E, zoals opgenomen in artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wil je ook metingen doen? Huur voordelig onze apparatuur, en we begeleiden jou bij de uitvoering van de metingen. Neem contact op voor de mogelijkheden.