Blootstelling

Future-Proof is een adviesbureau gespecialiseerd in blootstelling van gevaarlijke stoffen. Daar weten we veel van, het is onze expertise. Veel bedrijven, medewerkers en adviseurs hebben vragen over gevaarlijke stoffen. Wij helpen met onderzoek en goed praktisch advies.

Wij helpen u graag met onderzoek en goed praktisch advies

Asbest

Ons paradepaartje is advies op het gebied van asbest. Daarin zijn we ronduit specialist. Alle mogelijke vragen komen bij ons terecht.

Blootstelling

Voor nagenoeg alle gevaarlijke stoffen doen we onderzoeken op werkplekken. We bepalen de hoogte van blootstelling en zorgen voor de juiste maatregelen om onveilige of ongezonde situaties te verbeteren.

Opslag en transport​

Gevaarlijke stoffen in de gebruiksfase kunnen gevaarlijk zijn. Dat geldt zeker ook voor opslag en transport ervan. We beoordelen het totaalpakket. Zo zijn we gespecialiseerd in opslag en transport van gevaarlijke stoffen.