Author : Jaimy

Validatieonderzoek bij riolering

We hebben met dit validatieonderzoek (Sci-548) aangetoond dat er bij het verwijderen van rioleringsbuizen geen asbest vrij hoeft te komen. Hierdoor heeft onze opdrachtgever veel minder stagnatie en minder kosten in de sanering van de riolering. Het beperkt bovendien de maatschappelijke kosten, zonder aanvullende risico’s op gezondheidsschade.

Inzet werkbak

De beoordeling van de inzet van een werkbak en werkplatform Evaluatie na drie maanden René van de Buijs   De beoordeling van de inzet van een werkbak en werkplatform​  Evaluatie na 3 maanden Op 1 juli 2020 werd de beoordeling voor de inzet van een werkbak verplicht, om te borgen dat werksituaties veilig worden uitgevoerd. […]